053-121 157-8
ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

 ชื่อหน่วยงาน
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่

 สังกัด
- กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชนและครอบครัว
- กรมกิจการเด็กและเยาวชน
- กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นของมนุษย์

 สถานที่
ตั้งอยู่เลขที่ 63/1 หมู่ 4  ถ.โชตนา ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่  50180  

 โทรศัพท์

053 - 121157-8    

  (E-mail)

c_mboyshome1@hotmail.com

ดาวน์โหลดแผนที่

ติดต่อเรา